GroWenske
Gro Wenske
 

Møtet fra søndag 25. august er tilgjengelig på mp3. 

TrondPalmgrenEriksen
Trond Palmgren Eriksen
 

Lytt til møtet fra søndag 24. mars, med Trond Palmgren Eriksen fra Evangeliesenteret.

LudvikMKarlsen01
Ludvik M. Karlsen
 

Prekenen fra søndag 24. februar er tilgjengelig på mp3.