Vi skal bygge

Vi skal bygge

Vi er godt i gang med planene for nytt menighetsbygg. Tomt er allerede kjøpt og rammesøknaden ble godkjent hos kommunen før sommeren.

Nå har vi startet arbeidet med å samordne byggeprosjektet med andre pågående prosjekter i nærområdet. Det er mange hensyn å ta når man skal etablere seg i et område som er i en så stor utvikling som Slemmestad akkurat nå.

Neste steg er å få ferdig underlag for forespørsler til bygg og tomtearbeider.

Her ser du tegninger av det menighetsbygget:

Tomten har fått adresse Dølstuløkka 11 i Slemmestad, se midt i bildet under: