Barnemøter og barnepass

Barnemøter og barnepass

Barna deltar på den første delen av Gudstjenesten oppe i 3. etasje.
Under talen går barna ned i 2. etasje. Det kan være greit om en
foreldre følger barnet ned i starten.
– Barnepass for de minste
– Barnemøte med aktiviteter
– Barnemøte med undervisning
I 2. etasje er det også et amme- og stellerom for mor og barn.
Her er det lydoverføring fra møtesalen.