Bok om Sannhetens Ord Bibelsenter

Bok om Sannhetens Ord Bibelsenter

Fra innledningen i boken:

Det er tidlig lørdag morgen 13. september 2003. Klokken er 06:35. En kraftig eksplosjon høres. En av menighetens pastorer snur seg i sengen og sier til sin kone: «Der gikk det av en salutt for deg». Hun har bursdag denne dagen. De bor et par kilometer borte fra åstedet, og hører godt det kraftige smellet. Lite aner de om hvor store konsekvenser denne alvorlige hendelsen vil ha for oss som menighet i årene fremover. 

Sannhetens Ord Bibelsenter presenterer her sin bok om menighetens historie. «Det kom som en bombe» er skrevet av Rune Gravdal og gitt ut på Frihet forlag i 2017.

Det har vært mye medieomtale om Sannhetens Ord Bibelsenter opp gjennom årene. Boken er blant annet skrevet fordi vi har sett behovet for å komme med mer informasjon om menigheten ut over det som har stått i mediene. Avisen Dagen brakte i 2016 sterke beskyldninger om menigheten og privatpersoner i menigheten. Dette ble en utløsende årsak til at vi nå fant det nødvendig å skrive denne boken. Vi ønsker å bringe informasjon som kan være med å gi et mer helhetlig bilde av Sannhetens Ord.

Pris på boka:
Myk perm kr. 149,-
Stiv perm kr. 249,-
I tillegg kommer porto

På bokens bakside kan du lese:

«En kraftig eksplosjon ryster det lille tettstedet Slemmestad. Når røyken har lagt seg får menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter hele landets oppmerksomhet rettet mot seg, og mediene tegner et skremmende bilde av menigheten. Mange historier fortelles og presenteres som sannhet, mens andre utelates. «Det kom som en bombe» er menighetens egen historie. Den forteller hvordan Sannhetens Ord Bibelsenter ble til, hvordan de opplevde tiden før bombeeksplosjonen og hvordan menigheten har blitt stående gjennom mange turbulente år. I denne boken kan du lese om bakgrunnen til flere av historiene som har blitt omtalt i ulike medier, historier som har versert i store deler av kristen-Norge i en årrekke. Boken tar også opp medienes rolle og ansvar, spesielt innen den kristne presse. Det kom som en bombe er historien om en menighet som har blitt stående gjennom mange turbulente år. Boken er et sterkt vitnesbyrd om at Gud er trofast gjennom alt.»

Fra forordet av Bjørn Olav Hansen: «Rune Gravdal har skrevet en ærlig bok. Dette er hans og samtidig også menighetens historie. På godt og vondt. I gode dager og onde dager.»

Frihet forlag omtaler boken slik: «I 2003 ble menigheten «Sannhetens Ord Bibelsenter» utsatt for et bombeattentat.  Det kunne ha gått riktig ille, men da røyken la seg var det kun materielle skader.  I ettertid ble menigheten også utsatt for urimelige rykter og anklager.  I denne boken kan du lese menighetens egen beskrivelse av hendelsen, foranledningen og ikke minst om etterspillet.  Dette er både spennende lesning og et stykke norsk kirkehistorie som ikke har blitt fortalt på denne måten før.»