Bygget

Bygget

Vi skal bygge

Vi er godt i gang med planene for nytt menighetsbygg. Tomt er allerede kjøpt og rammesøknaden ble godkjent hos kommunen før sommeren. Nå har vi startet arbeidet med å samordne byggeprosjektet med andre pågående prosjekter i nærområdet. Det er mange hensyn å ta når man skal etablere seg i et område som er i en så stor utvikling som Slemmestad akkurat nå. Neste steg er å få ferdig underlag for forespørsler til bygg og tomtearbeider. Her ser du tegninger av…