Pastorer

Pastorer

Menighetens øverste organ består av fire likestilte pastorer.
Pastorene, sammen med bønne- og omsorgsstillingen, utgjør menighetens lederskap.

Pastor

Rune Gravdal

Pastor siden 1996.Har tidligere jobbet i rusomsorgen i 20 år, hovedsaklig ved Senter for rusforebyggende arbeid i Drammen kommune. Pastor ansatt i full stilling fra 2015. +47 970 99 858