Rune Gravdal

Rune Gravdal

Pastor siden 1996.
Har tidligere jobbet i rusomsorgen i 20 år, hovedsaklig ved Senter for rusforebyggende arbeid i Drammen kommune. Pastor ansatt i full stilling fra 2015.

+47 970 99 858