Israel

Israel

Gud gjenoppretter Israel fysisk og åndelig i de siste dager. Han henter jødene hjem til landet Israel, de som er Hans utvalgte eiendomsfolk.
Gud har kalt oss kristne til å hjelpe, trøste og støtte dette folket.

«Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.  Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder»  Jes. 40,1-2.