Israel

Israel

Kall til å stå med Israel og det jødiske folket

En sak vi opplever Herren konkret har kalt oss til, er å stå med Israel og det jødiske folket. 

Vi støtter Israel på forskjellige måter, men forbønn og økonomisk støtte er noe vi har prioritert i mange år. Helt fra menigheten ble grunnlagt fantes det en forståelse av at Israel var viktig i Guds plan. Det hviler et ansvar på oss «hedningkristne» til å velsigne og støtte det jødiske folket. Paulus påpeker dette i brevet til Romerne: 

Rom 15,27 

«For dersom hedningefolkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder.»  

Det å få være med på å gi tilbake til dette folket, er noe som strømmer ut fra våre hjerter i takknemlighet. Når jeg tenker på den rike velsignelsen dette folket har født og båret frem, kan jeg ikke annet enn å bøye meg ned i ærbødighet og takknemlighet.  

Det jødiske folket har vært Guds utvalgte redskap som Han har benyttet for å gi oss verdens viktigste bok, Bibelen.  

Hver gang vi tar i en Bibel berører vi tusenårig historie. En ting er selvsagt historiene nedskrevet i Bibelen, men like viktig er også de mange historiene til menneskene som ofret mye for å skrive, bevare og overlevere Skriftene fra generasjon til generasjon. 

Hvor mange jødiske liv som er gått tapt i kampen for å bevare Skriftene, vet alene Gud.  Det kan virke enkelt for oss i dag å hente ut en Bibel fra en bokhylle eller slå opp i Skriften på et digitalt verktøy. Da er det viktig å ikke glemme lidelsene og den høye prisen jødene har betalt for at Bibelen i det hele tatt er tilgjengelig for oss. 

Det er virkelig en kostbar skatt vi har fått i eie. Det jødiske folk ble betrodd Guds Ord (Rom 3,2) og de har sannelig tatt vare på det de ble betrodd. Det er ingen selvfølge at vi kan sitte med våre egne Bibler. 

Frelsen kommer fra jødene. De har båret frem Messias og skjenket Ham som gave til verden. Hvilken smerte må det ikke være i Guds hjerte at store deler av dette folket ennå ikke har fått se Frelseren, jødenes konge, Messias? Vi vet at den dagen kommer da Han skal dra sløret vekk fra deres øyne, og de skal se Ham klart. Noe av dette ser vi skje i Israel allerede, men det skal forøkes i omfang. 

Sak 12,10a 

«Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd. Da skal de se på Meg som de har gjennomboret.»  

Utfordret til å tydelig støtte Israel 

Ved et spesielt tilfelle fikk vi som menighet et kall fra Herren om å synliggjøre og stadfeste vår støtte til Israel enda tydeligere. Det skjedde på slutten av 1990-tallet i forbindelse med den årlige internasjonale bønnekonferansen i Jerusalem. Der samles forbedere fra hele verden til bønn for Israel, jødene og nasjonene.  

Vår bønne- og omsorgsleder og en gruppe fra menigheten var som vanlig til stede på bønnekonferansen. Bønnelederen vår fikk en byrde i hjertet og delte denne med oss i lederskapet da hun kom tilbake. Vi forstod at Herren ønsket noe mer enn bare «Israelsflagget på veggen» for å markere vår støtte til Israel.  

Vi ga respons på dette kallet og begynte blant annet å samle inn et israelsoffer hver måned. Dette har vi gjort fast siden den gang. Hver måned samler vi inn omtrent 50 000 kroner som går til å støtte prosjekter i Israel og for jødene. Vi nevner beløpet, fordi det viser at Gud virkelig har rørt ved hjertene til medlemmene i menigheten. 

Det er spesielt to ting vi opplever Herren har lagt på oss i denne sammenhengen. Det ene er å være med å bringe jøder hjem til Israel, det andre er å støtte de messianske jødene, altså Jesustroende jøder, som bor i Israel. Det vi samler inn går uavkortet til organisasjoner og menigheter som arbeider innen disse områdene. Dette er en stor velsignelse for oss og vi har blitt velsignet tilbake på flere måter. 

Vi tror Gud har gitt oss hedningkristne et kall til å hjelpe til med å bringe Guds folk hjem til Israel. Bibelen viser tydelig at det skulle komme dager da Herren ville samle sitt folk fra alle nasjoner. 

Esek 11,17 

«Derfor skal de si: Så sier Herren Gud: ‘Jeg skal samle dere fra folkene, føre dere sammen fra de landene der dere er spredt, og Jeg skal gi dere Israels land.» 

Jes 49,22 

«Så sier Herren Gud: Se, Jeg løfter Min hånd til en ed for folkeslagene, Jeg reiser Mitt banner for folkene. Da skal de komme med dine sønner på armen, og dine døtre skal bæres på skulderen.» 

Det er oppmuntrende og trosstyrkende å se hvordan skriftordet bokstavelig talt oppfylles i våre dager. 

Norge og Israel 

En annen side av dette kallet til å stå med, hjelpe og trøste Guds folk, har vært å gjøre noe her hjemme i vårt eget land. For en del år tilbake produserte menigheten en informasjons-CD om Israel, antisemittisme og jødedom.  

Til å delta på CD-en inviterte vi den daværende israelske ambassadøren i Norge, Liora Herzl; to holocaustoverlevende, Julius Paltiel og Herman Kahan; daværende redaktør i Magazinet, Vebjørn Selbekk, og daværende leder for den Internasjonale Kristne Ambassade, Jerusalem, norsk avdeling, Leif A. Wellerop. Alle bidro de med grunnleggende og aktuell innsikt om Israel, antisemittisme og jødedom. 

Prosjektet kalte vi «La oss ikke glemme, la oss vite». CD-en inneholdt i tillegg noen sanger som ble sunget på hebraisk. Julius Paltiel sto for hovedinnlegget hvor han fortalte sin historie fra andre verdenskrig om arrestasjonen, oppholdet i konsentrasjonsleir og frem til freden og friheten kom. Det var svært gripende å intervjue denne mannen. Man blir ydmyk når man sitter og lytter til hva slike mennesker har måttet gjennomgå. 

Dette var et prosjekt som vi ønsket å spre til flest mulig og CD-ene ble solgt til kostpris, i tillegg til at vi gav bort mange gratis. Det har blitt distribuert omkring 6000 eksemplarer av denne CD-en. 

Da Liora Herzl kom til Norge som Israels ambassadør, tok hun på eget initiativ kontakt med oss i lederskapet. Hun ønsket personlig å komme på besøk for å hilse på oss og for å overbringe en takk til oss som forsamling. Vi fikk en god og hjertelig kontakt med Liora Herzl.  

Ved en anledning arrangerte vi en festkveld for jøder som bodde i Norge, og Liora Herzl var en av gjestene. Hun og Julius Paltiel, som også var til stede, takket da ja til et spesielt oppdrag vi spurte dem om denne kvelden. Vi hadde fått laget en talerstol i Jerusalem-stein og oliventre til forsamlingslokalet som vi ønsket å avduke denne festkvelden. Det var et gripende øyeblikk da Herzl, en ambassadør fra nasjonen Israel i slekt med Theodor Herzl, kalt den moderne sionismens grunnlegger, sammen med en norsk holocaustoverlevende jøde avduket prekestolen. 

For oss er prekestolen noe av det viktigste vi har i menighetslokalet. Derfra skal Guds Ord forkynnes. I denne prekestolen opplever vi virkelig en påminnelse om hvor vår historiske tro kommer fra og hvor våre røtter er. Vi er innpodet på det edle oliventre og drikker av sevjen fra roten. 

Rom 11,17 

«Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet …»  

Menighetens Israelsturer 

Vi ber for Israel i menigheten og vi har i årevis arrangert menighetsturer dit i påsken. I mange år har vi hatt med en stor gruppe på turene. Det har i hovedsak vært medlemmer fra menigheten som har deltatt, men også noen andre har vært med oss.   

Israelsturene er mer enn «bare» en ferietur. Vi ber, synger og velsigner Israel, og hjerter knyttes fastere til landet og folket. Mange opplever også at Bibelen blir mer levende etter å ha vært på de bibelske stedene. Israelturene våre er også en fantastisk anledning til å kunne ta med barn og unge til Israel. Der får de selv se, smake og berøre landet og de får med seg noe i hjertene som kan vokse videre.  

Med tiden blir det nok ikke enklere å være Israel-venn, ei heller i Norge. At en ny generasjon vokser opp med sannhet om og kjærlighet til Israel dypt forankret i sine hjerter, ser vi på som svært viktig. Her er Israel-turene unike da de kombinerer lærdom og opplevelser på en måte som vanskelig kan gjøres i klasserommet eller på søndagsskolen. 

Våre trossøsken i Israel 

Det har vært viktig for oss å etablere kontakter med de messianske jødene i Israel. Vi ønsker å stå sammen med dem og støtte dem, samtidig som vi trenger å få del av deres kunnskap og innsikt, blant annet om dagens situasjon i landet. Dette er til god hjelp når vi skal be for Israel. 

Gjennom den internasjonale bønnekonferansen, som årlig holdes i Jerusalem, har vi fått god kontakt med forbønnstjenesten Intercessors for Israel (IFI), Forbedere for Israel.  Vi har knyttet gode kontakter med internasjonale tjenester og forbedere, både fra Israel og fra andre nasjoner. Vi har hatt gleden av å få besøk av blant annet Lance Lambert, Johannes Facius, Eliyahu Ben-Haim, Chuck Cohen og Ofer Amitai. Disse fem var, sammen med Kjell Sjøberg, med å legge grunnlaget for det som skulle vise seg å bli en stor internasjonal forbønnstjeneste for Israel og nasjonene. 

Før han reiste hjem til Herren, hadde vi i mange år besøk av Johannes Facius. Vi hadde stor glede av hans solide bibelundervisning. Han var en internasjonalt anerkjent bibellærer, og hans undervisning om menigheten og Israel var og er fortsatt like aktuell.  

Vi er svært takknemlige for det vi fikk gjennom alle besøkene av Johannes Facius. Hans undervisning har velsignet mange, og vi har ønsket å gjøre den tilgjengelig for flere via våre nettsider samt salg av CD-er. Mange har lastet ned Facius sin undervisning fra vår hjemmeside eller bestilt CD-permer. 

Det finnes mange sidespor man kan forville seg inn på når man ønsker å støtte Israel. Her har vi opplevd at lederskapet i den internasjonale forbønnstjenesten har en tyngde og et klarsyn som har vært til stor hjelp og velsignelse. 

De som bor i Israel og som kjenner til det som skjer der, vet best hvor skoen trykker. Vi ønsker å bidra med bønn og økonomisk støtte på en slik måte at det gir frihet for våre trossøsken der nede til å arbeide slik som Herren leder dem.  

Gjennom alle våre venner og kontakter i Israel har vi opplevd å komme tettere på virkeligheten til dem som bor der. Vi ønsker å støtte og hjelpe de messianske jødene i Israel som har vært få i antall, men som nå ved Guds hjelp har begynt å vokse. Vi tror at de messianske menighetene har en avgjørende betydning for Israel i tiden som kommer.