Å stå i gapet - forbønnens tjeneste

Å stå i gapet - forbønnens tjeneste