Prekener by Johannes Barthel

Prekener by Johannes Barthel

Johannes Barthel er regionsal koordinator for Ebenezer Operation Exodus.
Operasjon Exodus er et redskap fra Herren for å oppmuntre og hjelpe det jødiske folk til å vende tilbake til Israels land fra landet i nord og alle nasjoner, og å forkynne Guds rikes hensikter med deres hjemkomst. Operation Exodus er den operative delen av Ebenezer Emergency Fund International. Det begynte i 1991 med bare tre personer, men har nå representanter i 50 land over hele verden.