Prekener by Karl-Axel Mentzoni

Prekener by Karl-Axel Mentzoni

Karl-Axel har tjent Herren som forkynner, evangelist og pastor i over 30 år. Siden 2011 har han og hans kone Else Marie vært pastorpar i Filadelfia, Fredrikstad. I tillegg til sin tjeneste som pastor i Filadelfia Fredrikstad, har han også tjenestegjort som rektor ved Kampala School of Theology i Uganda fra 2009- 2013. Dessuten har han hatt styre-og lederverv i en rekke virksomheter i og utenfor Pinsebevegelsen, nasjonalt og internasjonalt.