Prekener by Claus Møller

Prekener by Claus Møller

Claus Møller reiser over hele verden gjennom «Touching the world ministries» og forkynner evangeliet.
Claus er en frimodig forkynner som brenner etter å se mennesker bli frelst, helbredet og berørt av Guds kraft og kjærlighet.
Claus møtte på utfordringer i oppveksten som endte i mange år med narkotikamisbruk, men ropte til slutt til Jesus om utfrielse. Da fikk han et livsforvandlende møte med Herren, som frelste og satte ham fri, fylte ham med Den Hellige Ånd og kraft og kalte ham til tjeneste i Guds rike.
Siden da har han reist verden rundt med det herlige budskapet om Jesus, og mange blir frelst og helbredet gjennom hans tjeneste