Prekener by Gro Wenske

Prekener by Gro Wenske

Gro Wenske er datter av Per-Faye Hansen, og hun bor i Haifa i Israel. Hun leder Stiftelsen for Bibelen og Israel, som utgir bladet «Israels Røst», og har årlige norgesturer der hun deler av sin rike kunnskap om Israel og Bibelens profetiske ord.

  • 1
  • 2