Herreveldet er på Hans skulder

Herreveldet er på Hans skulder