Prekener by Chuck Cohen

Prekener by Chuck Cohen

Chuck er en av lederne og styremedlemmene i «Forbedere for Israel» (Intercessors for Israel).

Han er involvert i flere internasjonale konferanser i Jerusalem, og reiser og forkynner i hele verden, i menigheter og på radio og TV. Han har også skrevet en bok sammen med sin hustru Karen, som heter «Våre trosrøtter», en studie over gammeltestamentlige grunnstener for nytestamentlig lære.

Chuck og Karen utgir også nyhetsbrevet «Watchmen from Jerusalem», som gir lesesen et bibelsk perspektiv på nyhetsbildet og informerer om hendelser i Israel og verden for å oppmuntre til forbønn. Nyhetsbrevet er også tilgjengelig i norsk oversettelse.