Prekener by Karl Lindstrøm

Prekener by Karl Lindstrøm

Karl Lindstrøm er pastor i pinsemenigheten «Håpet» på Skarnes, en menighet han var med på å starte opp for en del år siden. Han har også gjennom flere år reist som evangelist.I tillegg fungerer han som daglig leder i Biri Treningssenter, der han også arbeider som sjelesorgsarbeider og familierådgiver. Han har mange års erfaring med mennesker som har rusrelaterte problemer.