Prekener by David Østby

Prekener by David Østby

David Østby er pinsevenn og har vært predikant, pastor og redaktør, samt innhatt en rekke verv i den norske pinsebevegelsen. Han er også forfatter og medforfatter i en rekke bøker.