Prekener by Johannes Facius

Prekener by Johannes Facius

Johannes Facius har nå flyttet hjem til Herren, men vi fikk i mange år privilegiet å oppleve hans undervisningsseminarer. Han fungerte også som bibellærer og forbønnsleder for Israel og for Kristi legeme i mange land. Johannes Facius ble født og vokste opp i København. Han startet med fulltidstjeneste for Herren i 1970 som medstifter av «Unge Kristne» og tjente som pastor i menigheten Kristent Center i nærmere 12 år. I 1973 tok han initiativ til opprettelsen av «Forbedere for Danmark», som senere ble knyttet til «The International Fellowship of Intercessors» (IFI). Fra 1985-1999 fungerte Johannes som leder av IFI før han i to år tok over som leder av Ebenezer Emergency Fund, etter stifteren Gustav Schellers død. Etter dette kjente Johannes at Herren ledet ham til å vende tilbake til sitt opprinnelige kall som profetisk bibellærer og forbønnsleder for Israel og for Kristi legeme i mange land. Han gikk hjem til Herren i 2012.