Prekener by Gordon Tobiassen

Prekener by Gordon Tobiassen

Gordon er pastor, forkynner, sjelesørger og bibellærer. Han og kona Unni er mye på farten, og har fungert som forstander- og pastorpar i noen og tyve år. Unni har hatt hjem og menighet som sitt felt, hun er utdannet hjelpepleier og avsluttet treårig teologistudie på Ansgar teologiske høyskole i Kristiansand våren 05. Gordon har 33 års fartstid som forkynner, han brenner for Israel og den profetiske siden i Guds ord.