Prekener by Lance Lambert

Prekener by Lance Lambert

Lance Lambert gikk hjem til Herren i 2015. Han var en av de mest kjente bibellærere og forkynnere i Israel, og hadde en prekentjeneste som strakk seg over hele verden. Han skrev og gav ut en mengde bøker og andre ulike undervisningsmedier, og var også kjent for sin forkynnelse om endetiden.